Exteriérová
tieniaca technika

Exteriérová ochrana ako napríklad vonkajšie hliníkové žalúzie alebo hliníkové rolety chránia aj vaše okná a v neposlednom rade zvyšujú tepolnoizolačné vlastnosti okien, posuvných dverí a balkónov.
Vonkajšie
hliníkové žalúzie
Vonkajšie
hliníkové rolety
×