Uplynulo už viac ako 6 mesiacov od zadania objednávky. Dátum platby zálohy (2.11.2021).